Fredsgatan 25

VÄLKOMMEN TILL EN KREATIV MILJÖ


Här finns verksamheter som kompletterar varandra inom olika branscher

BLI EN AV OSS


Vi är över 20 företag som trivs och har det bra här på Fredsgatan 25.

Det finns plats för fler som vill komma med i gemenskapen. Du som ny hyresgäst är en del i av hur Fredsgatan 25 kommer utvecklas i framtiden.